Wel Advocatuur

voor particulieren

voor bedrijven

voor instellingen

OVER WEL ADVOCATUUR

Om ook uw kant van het verhaal goed naar voren te brengen en uw rechten te bewaken, staat Wel Advocatuur u met raad en daad terzijde. Wij werken voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Hoewel gevestigd in Tilburg bestrijkt het werkgebied heel Brabant, maar ook daarbuiten kunt u contact opnemen.

Wel Advocatuur is gespecialiseerd in de diverse rechtsgebieden die u terugvindt op deze website. Indien u een juridisch probleem hebt dat niet specifiek genoemd wordt, kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Op dat moment krijgt u een advies of wij u van dienst kunnen zijn of dat u zich beter kunt wenden tot een collega-advocaat.
Het spreekt voor ons voor zich dat wij u altijd van een deskundig en eerlijk advies voorzien en daarin aangeven wat uw mogelijkheden zijn. Ook als dit in eerste instantie niet de gewenste uitkomst is.

Of het nu gaat om bemiddeling bij persoonlijke geschillen, duidelijkheid scheppen in het woud aan regels of ingewikkelde zakelijke processen: wij helpen u op praktische en begrijpelijke wijze.

Over Michiel van Woensel
Recht en rechtvaardigheid gaan niet altijd samen. Dat was jaren geleden mijn motivatie om aan een studie Rechten te beginnen. In 2008 ben ik beëdigd als advocaat. Ik heb voor zowel de overheid als commerciële bedrijven gewerkt. Sinds 1 juni 2015 werk ik als zelfstandig advocaat en dat bevalt mij goed.

Michiel van Woensel staat bij de orde van advocaten geregistreerd met deze rechtsgebieden.

06 – 54 31 72 84 | michiel@weladvocatuur.nl | Vind mij op LinkedIn

PARTICULIEREN

Jeugdrecht
Wel Advocatuur houdt zich bezig met jeugdrechtzaken als ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing maar ook met het bijzonder curatorschap van minderjarigen.  Daarnaast staan wij minderjarigen bij als zij verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit.

Sociale zekerheidsrecht
Het sociale zekerheidsrecht is een vangnet dat ervoor zorgt dat u niet geheel zonder inkomen zit als u werkloos raakt, ziek bent of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard. Wel Advocatuur ondersteunt u bij conflicten op dit gebied. Denk hierbij aan problemen met de ziektewet of uitkeringen zoals Wet Werk en Bijstand (WWB) en arbeidsongeschiktheid (WIA en Wajong).

Schuldsanering (WSNP)
U heeft schulden en weet niet meer hoe u die moet aflossen, of u heeft geen geld meer om al uw schulden af te lossen. Wellicht dat u om die redenen gebruik maakt of wilt blijven maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wel Advocatuur kan u bijstaan als u niet wordt toegelaten tot de WSNP, wanneer deze tussentijds wordt beëindigd of na een beëindiging zonder schone lei.

Bestuursrecht
Achter uw huis komt een drukbezocht winkelcentrum, de aanvraag van uw eigen vergunning verloopt niet helemaal soepel, u vreest planschade door een aanpassing in het bestemmingsplan. Allemaal zaken waarbij u juridische bijstand kunt gebruiken. Wel Advocatuur ondersteunt u bij geschillen met de (lokale) overheid over negatieve besluiten of afwijzing van aanvragen.

Strafrecht
U wordt verdacht van een strafbaar feit. Of u terecht of onterecht als verdachte wordt gezien: in beide gevallen kan een strafprocedure grote gevolgen hebben. Wel Advocatuur staat u terzijde om uw kant van het verhaal goed naar voren te brengen en uw rechten te bewaken. We behandelen de meest uiteenlopende strafzaken zoals mishandeling, vernieling, diefstal, moord, fraude en drugsgerelateerde delicten. Wel Advocatuur verleent deze bijstand ook aan minderjarigen.

Vreemdelingen- en asielrecht
U kunt een beroep op Wel Advocatuur doen als u bijvoorbeeld problemen ondervindt omtrent het verkrijgen of behouden van een verblijfs- of werkvergunning, of als u uw buitenlandse partner naar Nederland over wilt laten komen. Wel Advocatuur behandelt ook asielzaken.

  • Bij strafprocedures
  • Voor het bewaken van uw rechten
  • Bijstand aan minderjarigen
  • Ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing


  Jeugdrecht

  • Voor problemen met WWB, WIA / arbeidsongeschiktheid of ziektewet

  Sociale zekerheidsrecht

  • In geval van (hoger beroep tegen een) afwijzing aanvraag, tussentijdse beëindiging of beëindiging zonder schone lei

  Schuldsanering (WSNP)

  • Bij geschillen met (lokale) overheid
  • Afwijzingen van aanvragen


  Bestuursrecht

  • Bijstand bij verdenking van fraude
  • Bijstand bij overtreding van de milieuwetgeving


  Strafrecht

  • Bij problemen met een verblijfs- of werkvergunning
  • Hulp bij problemen wanneer uw buitenlandse partner naar Nederland komt
  • Ook voor asielzaken

  Vreemdelingen- en asielrecht

BEDRIJVEN

Vreemdelingenzaken
Heeft u als bedrijf moeite om personeel buiten de EU aan te trekken, of heeft u te maken met personeel dat niet de juiste vergunning had om bij u aan de slag te gaan? Deze en overige problemen die met Wet Arbeid Vreemdelingen zaken (WAV) te maken hebben, behandelt Wel Advocatuur voor u.

Strafrecht
Ondernemingen kunnen net als natuurlijke personen te maken krijgen met het strafrecht. De impact van een strafrechtelijke verdenking en/of veroordeling is groot. Wel Advocatuur kan u bijstaan in het geval van verdenking van fraude of overtreding van de milieu- en/of economische wetgeving.

  • Bij problemen met de Wet Arbeid Vreemdelingen
  • Vergunning voor buitenlands personeel

  Vreemdelingenzaken

  • Bijstand bij verdenking van fraude
  • Bijstand bij overtreding van de milieuwetgeving

  Strafrecht

TARIEF

Wel Advocatuur behandelt zowel zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand als op betalende basis.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u lezen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van de eigen bijdrage is. Uitgangspunt is dat kosteloos gecontroleerd wordt of u hiervoor in aanmerking komt.

Wel Advocatuur hanteert voor elke andere casus in beginsel een uurtarief van € 145,00 (exclusief BTW). Afhankelijk van de aard en de urgentie van de zaak, kan er van dit uurtarief worden afgeweken.
De kosten zullen vanzelfsprekend vooraf met u besproken worden.

Wel Advocatuur maakt geen gebruik van een derdengeldrekening.

Gratis inloopspreekuur
Iedere eerste zaterdag van de maand heeft Wel Advocatuur tussen 9.00 – 11.00 uur een gratis inloopspreekuur.
Tijdens dit spreekuur kunt u ons vrijblijvend een casus voorleggen.
Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u zich telefonisch of via e-mail aanmelden.